รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดการอภิปรายทั่วไป การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73 (UNGA73)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดการอภิปรายทั่วไป การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73 (UNGA73)
ดูทั้งหมด