รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับประธานคณะกรรมการกาชาดสากล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับประธานคณะกรรมการกาชาดสากล

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มี.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 3,963 view
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนาย Peter Maurer ประธานคณะกรรมการกาชาดสากล (International Committee of the Red Cross - ICRC) ระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73 (UNGA73) โดยมีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและ ICRC รวมถึงการขยายการดำเนินการของ ICRC ในระดับภูมิภาค โดยมีสำนักงาน ICRC ที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะ ในช่วงที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ