ผู้แทนไทยในเวทีระหว่างประเทศ

ผู้แทนไทยในเวทีระหว่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มี.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,350 view
 

การเป็น “ผู้แทนไทย” ในเวทีสหประชาชาติ (UN) 

 

"นักการทูต ฯลฯ ตอน ผู้แทนไทยในเวทีระหว่างประเทศ" นำเสนอภารกิจการเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 72 (UNGA 72) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศและของคนไทยในเวทีโลก ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของนักการทูตรุ่นใหม่ นางสาวพรระวี โพธิ์นทีไท (หนึ่ง) นักการทูตปฏิบัติการ กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยในเวที UN ครั้งนี้ 

 

Are you ready to be part of MFA? 

วิดีโอประกอบ