ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 3,853 view

 

 

 

กระทรวงการต่างประเทศ

กรมองค์การระหว่างประเทศ กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ

443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-2035000 ต่อ 12141 , 12122

อีเมล. [email protected]

-----------------------------------------------------------------------