ถ้อยแถลงของไทย

ถ้อยแถลงของไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.พ. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 4,322 view

H.E. Mr. Virasakdi Futrakul
Vice Minister for Foreign Affairs

H.E. Mr. Don Pramudwinai
Minister for Foreign Affairs

H.E. Mr. General Prayut Chan-o-cha
Prime Minister

H.E. Mr. General Prayut Chan-o-Cha
Prime Minister

H.E. Mr. Tanasak Patimapragom
Deputy Prime Minister

H.E. Mr. Surapong Tovichakchaikul
Deputy Prime Minister

H.E. Mrs. Yingluck Shinawatra
Prime Minister

 

H.E. Mr. Surapong Tovichakchaikul
Minister for Foreign Affairs

 

H.E. Mr. Kasit Piromya
Minister for Foreign Affairs

 

H.E. Mr. Abhisit Vejjajiva
Prime Minister